Faktory ovplyvňujúce cenu vykurovania plynom

Plynoinštalácia je v dnešnej dobe veľmi bezpečná a v zásade nehrozí výbuch plynu, ale inštalácie musia byť riadne urobené a schválené plynárňou. Pozor si treba dať aj na ich správnu činnosť.

cene inštalácie plynového kúrenia je viacero komponentov. Patria sem náklady na projekt, geodetické služby, plynová skriňa, potvrdenie o pripojení, poplatok za pripojenie, náklady na stavebný materiál a prácu.

Inštalácia plynových inštalácií doma podlieha určitým pravidlám, z ktorých neexistujú žiadne výnimky. Ide predsa o bezpečné používanie plynu v domácnosti.

Jednoznačne treba zdôrazniť, že vyhotovenie projektov plynárenských zariadení môže vykonávať len osoba s príslušnou kvalifikáciou v odbore plynoinštalácie, čo ovplyvňuje jeho cenu.

Investor môže získať povolenie na výstavbu rodinného domu spolu so schémou vnútorných rozvodov plynu. Ak projekt inštalácie nebol predložený spolu so žiadosťou o stavebné povolenie alebo žiadosťou, malo by sa získať rozhodnutie o povolení a projekt by mal byť zadaný. Cena plynového vykurovacieho zariadenia bude teda závisieť aj od štádia výstavby.

Pri realizácii plynoinštalácie je potrebné viesť stavebný denník, pričom práce by mali byť zverené kvalifikovanej osobe alebo firme. Po ukončení výstavby musí byť každá plynoinštalácia skontrolovaná – musí byť vykonaná skúška tesnosti za prítomnosti stavbyvedúceho a príjemcu plynu, ktorý dostane vypracovanú správu.

Rôzne materiály, rôzne ceny

Cena inštalácie plynového kúrenia v domácnosti sa odvíja aj od regiónu krajiny a použitých materiálov, k cene technického návrhu však treba pripočítať aj náklady súvisiace s geodetickými službami. Okrem toho treba počítať s poplatkom za pripojenie.

Pokiaľ ide o materiály, môžete si vybrať bezšvíkové alebo švové oceľové rúry, ktoré sú spojené špeciálnymi závitovými tvarovkami z bielej liatiny. Nehrozí ani deformácia pod vplyvom vysokých teplôt a mechanického zaťaženia, ktoré ovplyvňujú inštaláciu plynu. Spojenie je možné aj spájkovať.

Plyn je bezpečne privádzaný do rodinného domu cez špeciálne polyetylénové potrubia s dobrou flexibilitou.

Problémom môže byť korózia a preto by mala byť plynová inštalácia z oceľových rúr riadne chránená náterom špeciálnymi antikoróznymi farbami. Hneď stojí za zmienku, že mimo budovy môžete použiť iba zvárané oceľové rúry, zatiaľ čo vo vnútri budovy to môžu byť rúry spojené špeciálnymi spojkami, navyše utesnené tesniacimi pastami alebo teflónovými páskami.